splitt

Ordlista

Black Jack

Spelet går ut på att man ska nå poängsumman 21 eller så nära som möjligt. Om du får poängsumman 21 så har du fått en ”blackjack”. Om du har fått den på given, alltså på endast två kort har du fått en ”natural black jack”.

Dealer

Kallas också för givaren och det är helt enkelt den person som delar ut korten.

Försäkring

Om dealerns öppna kort är ett ess så kommer spelarna att bli erbjudna en försäkring. Du köper alltså en försäkring för att skydda dig mot en ”dealer black jack”.

Hit

När du ber dealern om ett ytterligare kort kallas det att du tar en ”hit”.

Push

Om du och dealern får samma värde på sina händer kallas det för ”push”, det innebär att det blir lika och ingen vinner.

Splitt

Om du får två likadana kort kan du välja att splitta dessa. Det innebär att du delar upp dem till två separata händer. Du dubblar insatsen, men du dubblar också chansen att vinna.

Stanna

Att stanna innebär att du väljer att inte ta några fler kort från dealern.

Tjock

Om du hamnar över poängsumman 21 kallas det att du blivit ”tjock” och du är därmed ute ur spelet resten av omgången. Det kan också kallas att man ”bustar” (kommer av engelskans ”to bust”).